Dane osobowe

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W JEZIERZYCACH SP. Z O.O. CHRONI TWOJE DANE OSOBOWE I DBA O TWOJE PRAWA

Kiedy załatwiasz sprawy w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. z o.o., podajesz nam swoje dane osobowe. Ich administratorem jest Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. z o.o. Wykorzystujemy je tylko w celach, które wynikają z przepisów prawa, zawartej z Tobą umowy lub Twojej zgody. Zbieramy tylko takie dane, które są konieczne, żeby załatwić Twoją sprawę. Czas ich przetwarzania regulują odpowiednie przepisy.

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych

Znamy zasady ich przetwarzania i stosujemy je na co dzień. Gdy tworzymy nowe rozwiązania, zawsze szanujemy Twoją prywatność.

 

Respektujemy wszystkie Twoje prawa

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej;

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

f) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

Poinformujemy Cię o każdej sytuacji, która mogłaby naruszać Twoje prawa i wolności. Szybko się nią zajmiemy i wyciągniemy wnioski, aby jeszcze lepiej chronić Twoje dane.

 

Jesteśmy dla Ciebie

Jeśli potrzebujesz uzyskać więcej informacji o ochronie Twoich danych osobowych w naszej Spółce, możesz skontaktować się z Inspektorem ochrony danych – e-mailem pod adresem iod@kimdom.slupsk.pl lub telefonicznie 606 788 434.

Jeśli przetwarzamy dane na podstawie Twojej zgody, możesz ją w każdej chwili wycofać. Wystarczy, że zwrócisz się do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. z o.o. lub do Inspektora danych osobowych.

 

Administrator Danych

Administratorem Państwa danych będzie Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. z o.o.; Jezierzyce, ul. Kolejowa 5, 76-200 Słupsk, którego reprezentuje Prezes Zarządu.

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. z o.o.; Jezierzyce, ul. Kolejowa 5, 76-200 Słupsk

  • drogą e-mail: sekretariat@gtbsjezierzyce.pl

  • telefonicznie: 59 847 39 23

Inspektor Ochrony Danych

Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. z o.o. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych.

Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych.

Inspektorem jest Jarosław Siedlikowski.

Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:

  • listownie na adres: Inspektor Ochrony Danych, Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. z o.o.; Jezierzyce, ul. Kolejowa 5, 76-200 Słupsk,

  • przez e-mail: iod@kimdom.slupsk.pl

  • telefonicznie: 606 788 434.

Szanowni Klienci!

Po 20 czerwca 2021r. nastąpi zmiana stawek opłat za dostawę wody.

Nowa cena to 2,96 zł /m3 netto.

Opłata abonamentowa natomiast będzie wynosiła 2,52 zł netto / miesiąc.

Skip to content