Dział infrastruktury technicznej

Dział infrastruktury technicznej zajmuje się eksploatacją urządzeń wodociągowych oraz utrzymaniem ciągłości dostaw wody do przedsiębiorstw i gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Gminy Słupsk. W ramach wzajemnej współpracy ze spółką „Wodociągi Słupsk”, pełnimy również rolę operatora technicznego na sieci kanalizacji sanitarnej, odbierającej ścieki od mieszkańców Gminy.

Kierownik Działu

telefon (059) 847 39 27 / 509 966 033

e-mail: a.drozd@zgkjezierzyce.pl

pokój nr 5

Eksploatacja urządzeń wodociągowych / wodomierze

telefon (059) 847 39 27 / 795 525 401

e-mail: infrastruktura@zgkjezierzyce.pl

pokój nr 5

Eksploatacja urządzeń kanalizacyjnych

telefon (059) 847 39 15 / 501 354 828

e-mail: d.malinowski@zgkjezierzyce.pl

pokój nr 6

Umowy na dostawę wody

telefon (059) 847 39 16 / (059) 847 39 27

e-mail:a.gubernat@zgkjezierzyce.pl

pokój nr 6

Szanowni Klienci!

Po 20 czerwca 2021r. nastąpi zmiana stawek opłat za dostawę wody.

Nowa cena to 2,96 zł /m3 netto.

Opłata abonamentowa natomiast będzie wynosiła 2,52 zł netto / miesiąc.

Skip to content