Dział inwestycji

Spółka świadczy usługi w zakresie budowy:

  • przyłączy, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,

  • kanalizacji deszczowej,

  • odwodnień,

  • drenaży.

telefon (059) 847 39 27 e-mail: infrastruktura@zgkjezierzyce.pl

pokój nr 5

Szanowni Klienci!

Po 20 czerwca 2021r. nastąpi zmiana stawek opłat za dostawę wody.

Nowa cena to 2,96 zł /m3 netto.

Opłata abonamentowa natomiast będzie wynosiła 2,52 zł netto / miesiąc.

Skip to content