AKTUALNIE OBOWIĄZUJĄCE TARYFY CEN I STAWEK OPŁAT ZA DOSTARCZANĄ WODĘ 
Taryfowa grupa
odbiorców wody
WyszczególnienieCeny/stawki nettoCeny/stawki bruttoJednostka miary
Grupa TG- 1Cena za 1m3 dostarczonej wody (dla wszystkich odbiorców)2,963,20zł/ m3
Grupa TG-1Stawka opłaty abonamentowej na Odbiorcę za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych, odczyt oraz rozliczanie wodomierza głównego2,522,72zł/ m3

OPŁATY DODATKOWE ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ INTERESANTÓW

UsługaCena zł nettoCena zł brutto

Odcięcie i ponowne uruchomienie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego
360,00388,80

Ponowne plombowanie wodomierza po zerwaniu plomby
80,0086,40

Wymiana uszkodzonego wodomierza głównego DN15/ DN20 wraz z plombowaniem
335,00
361,80

Wymiana, montaż nowego lub wymiana uszkodzonego podwodomierza DN15 na zlecenie odbiorcy usług wraz z plombowaniem
270,00291,60