Informacje

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI

Firma Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została utworzona w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę Gminy Słupsk – akt założycielski z dnia 1 września 2006r Repertorium „A” numer 10207/2006, Nr KRS 0000263937 Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS.

Działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. z o.o. to przede wszystkim:

 • budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,

 • budowa chodników typu POLBRUK,

 • budowa dróg betonowych,

 • koszenie terenów zielonych,

 • usługi transportowe – okazjonalny przewóz osób,

 • dostawa wody i utrzymanie urządzeń kanalizacji sanitarnych na terenie gminy Słupsk,

 • dostawa ciepła z kotłowni w Jezierzycach,

 • utrzymanie dróg i przystanków,

 • utrzymanie terenów publicznych,

 • uprawa wierzby energetycznej,

 • dowóz dzieci do szkół,

 • dostawa opału do kotłowni (drewno, zrębka, pellet),

 • gminne centrum przygotowania i logistyki biomasy w Jezierzycach.

Szanowni Klienci!

Po 20 czerwca 2021r. nastąpi zmiana stawek opłat za dostawę wody.

Nowa cena to 2,96 zł /m3 netto.

Opłata abonamentowa natomiast będzie wynosiła 2,52 zł netto / miesiąc.

Skip to content