Informacje

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI

Firma Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została utworzona w wyniku przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę Gminy Słupsk – akt założycielski z dnia 1 września 2006r Repertorium „A” numer 10207/2006, Nr KRS 0000263937 Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS.

Działalność Zakładu Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach Sp. z o.o. to przede wszystkim:

 • budowa sieci wodociągowych i kanalizacyjnych,

 • budowa chodników typu POLBRUK,

 • budowa dróg betonowych,

 • koszenie terenów zielonych,

 • usługi transportowe – okazjonalny przewóz osób,

 • dostawa wody i utrzymanie urządzeń kanalizacji sanitarnych na terenie gminy Słupsk,

 • dostawa ciepła z kotłowni w Jezierzycach,

 • utrzymanie dróg i przystanków,

 • utrzymanie terenów publicznych,

 • uprawa wierzby energetycznej,

 • dowóz dzieci do szkół,

 • dostawa opału do kotłowni (drewno, zrębka, pellet),

 • gminne centrum przygotowania i logistyki biomasy w Jezierzycach.

U W A G A !

Informujemy, że ze względu na zagrożenie epidemiczne biura ZGK i GTBS są zamknięte od dnia 13 października br. Przyjęcia Interesantów będą odbywać się po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym lub e-mailowym. Indywidualne wpłaty do Kasy oraz spotkanie z pracownikami w biurze będą odbywać się przy zachowaniu reżimu sanitarnego tj, pojedynczo, z dezynfekcją rąk i założonymi maseczkami oraz listą interesantów wypełnioną przy wejściu. Wszelkiego rodzaju pisma składane przez Klientów należy pozostawić w kartonie przy wejściu do budynku.

Powyższe działania zostały podjęte w celu zapewnienia możliwie największego bezpieczeństwa zdrowotnego naszych Klientów
i pracowników.

Dziękujemy za wyrozumiałość

Numery telefonów i adresy email pod którymi można się umówić na spotkanie lub przesłać dokumenty:

Dział Rozliczeń – „WODA”

tel. (59) 847 39 21

tel. (59) 847 39 22

m.laga@zgkjezierzyce.pl

Dział Gospodarki Odpadami

tel. (59) 847 46 60

a.szakowska@zgkjezierzyce.pl

Dział Gospodarki Odpadami – Egzekucja

tel. (59) 847 46 61

a.wroblewska@zgkjezierzyce.pl

Dział Obsługi Infrastruktury Technicznej – woda / ścieki

woda – tel. (59) 847 39 27

ścieki – tel. (59) 847 39 15

telefony alarmowe kom. 509 966 033, 795 525 401

infrastruktura@zgkjezierzyce.pl

Dział Obsługi Infrastruktury Technicznej – Zawieranie umów na dostawę wody / wodomierze

tel. (59) 847 39 16

a.gubernat@zgkjezierzyce.pl

Dział Transportu – wynajem autobusów

tel: 795 525 405, (59) 847 39 14

m.petrus@zgkjezierzyce.pl

Dział Zarządu Dróg i Obsługi Obiektów Komunalnych – pojazdy/maszyny/drogi/tereny publiczne

drogi – tel. (59) 847 39 14

tereny publiczne – tel. (59) 847 39 13

dział techniczny – tel. (59) 847 39 14

telefony alarmowe kom.  519 159 791, 509 966 033

transport@zgkjezierzyce.pl

Sekretariat

tel. (59) 847 39 23

tel./fax (59) 847 39 20

sekretariat@zgkjezierzyce.pl

GTBS

Sekretariat:

pokój nr 7

Tel. 48 59/ 841-06-40

fax 48 59/ 847-22-10

e-mail: sekretariat@gtbsjezierzyce.pl