Dział Zarządu Dróg i Obsługi Obiektów Komunalnych – Ogłoszenia

 


 

ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W JEZIERZYCACH SP Z O.O. INFORMUJE , ŻE DNIA 06.05.2015R. W GDAŃSKU PODPISANA ZOSTAŁA UMOWA O PRZYZNANIE POMOCY NR 00278-6921-UM1100324/14 W RAMACH DZIAŁANIA „PODSTAWOWE USŁUGI DLA GOSPODARKI I LUDNOŚCI WIEJSKIEJ OBJĘTEGO PROW NA LATA 2007-2013

Całkowity koszt operacji: 2 082 367,29 zł

Koszt kwalifikowany zadania – 1 648 986,17 zł 

Udział środków UE: 824 493,00

Wkład beneficjenta: 1 257874,29

Dofinansowanie w formie pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku – 516 000,00

Pobierz materiały informacyjne

IMG_2930 IMG_2893 IMG_2822 IMG_2816 IMG_2733 IMG_2810

Szanowni Klienci!

Po 20 czerwca 2021r. nastąpi zmiana stawek opłat za dostawę wody.

Nowa cena to 2,96 zł /m3 netto.

Opłata abonamentowa natomiast będzie wynosiła 2,52 zł netto / miesiąc.

Skip to content